LTFotografie - Algemene voorwaarden 

 

 

Anno oktober 2020

Bij het boeken (en na betaling) van een fotoshoot wordt er automatisch akkoord gegaan met onderstaande voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden LTfotografie 

Algemeen

- LT fotografie heeft te allen tijde het recht informatie betreft de tarieven te wijzigen.
- LT fotografie beschikt over de auteursrechten en de beelden mogen onder geen enkel beding worden aangepast door derden, tenzij er schriftelijk akkoord voor is gegeven vanuit de fotograaf. Dit houdt ook in geen filter, verkleuren, bijsnijden of het vervormen van de beelden.
- Het plaatsen van beelden van LT fotografie wordt alleen toegestaan met naamsvermelding/verwijzing naar de fotograaf. (Lidy Ticheler /LTfotografie ) Het taggen op Facebook of Instagram kan gedaan worden d.m.v. ‘@ltphotographynl’.
- LT fotografie zal te allen tijde zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan en zal deze niet vrijgeven aan derde partijen.
- LT fotografie is niet aanspreekbaar op eventuele typfouten en tekstwijzigingen.
 

Aansprakelijkheid

- LT fotografie is onder geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele materialistische dan wel lichamelijke schade tijdens de fotoshoot, mits er sprake is van grove of opzettelijke schuld door LM fotografie.
- LT fotografie is in geen enkel beding aansprakelijk voor eventuele drukfouten.
 

Betaling

- Een fotoshoot is officieel gepland en gereserveerd voor de klant.
- De fotoshoot word contant of via de bank/tikkie betaald.
- De klant gaat automatisch akkoord met de algemene voorwaarden bij betaling.
Indien er sprake is van extra wensen of veranderingen vanuit de klant worden hier extra kosten voor in rekening gebracht
- Tarieven van combinaties of acties van LT fotografie worden in overleg besproken met de klant betreft mogelijkheden en conclusies.


Annulering/overmacht

- LT fotografie behoudt zich altijd het recht voor om door eventuele overmacht situaties de shoot te verzetten of annuleren.
- Bij slechte weersvoorspellingen (storm, zware regenval of onweer) bespreekt LT fotografie op de dag van de geplande fotoshoot met de klant of een verplaatsing noodzakelijk is.
- Wanneer de fotograaf ziek is zal er in overleg met de klant besloten worden wat de gevolgen zijn. - In eerste instantie zal dit leiden tot een verplaatsing van de fotoshoot.
 

Beeldmateriaal
- LT fotografie heeft het recht om alles dat niet in de overeenkomst is beschreven, naar eigen creatieve inzicht en verbeelding uit te voeren tijdens de fotoshoot.
- Enkele dagen na de fotoshoot zet LT fotografie een persoonlijke online galerij klaar voor de klant, met een selectie van beelden in lage beeldresolutie en voorzien van een watermerk. Hier kan de klant een selectie uit maken van de foto’s die zij graag wenst te ontvangen. Vervolgens maakt LT fotografie de eindkeuze in welke beelden er in kleur en welke beelden er in zwart-wit afgeleverd worden. Deze foto’s worden dan weer geüpload in de persoonlijke online galerij van de klant. De lage resolutie beelden worden uit de galerij gehaald en bewaard in het archief van LT fotografie. (Dit geld overigens niet voor portfolioshoots. De klant krijgt na afloop van de portfolioshoots het aantal besproken (willekeurige) beelden binnen 2 weken per mail.)
- LT fotografie behoudt zich het recht voor dat zij alle gemaakte beelden voor zakelijke doeleinden, reclame en promoties mag gebruiken. Tevens mag LT fotografie alle beelden op (online) social media en dergelijke kanalen publiceren, mits er met de klant is overeengekomen dit niet te doen. Dan zal LT fotografie de beelden enkel opslaan in het archief.
- Wanneer er beeldmateriaal commercieel gebruikt zal gaan worden, zal LT fotografie dit in overleg doen met de klant. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een publicatie in een magazine en dergelijke.
- LT fotografie levert geen onbewerkte beelden.
 

Klachten

- Bij klachten kan de klant een e-mail sturen naar info@ltphotography.nl
- Na ontevredenheid van de geleverde beelden kan de klant eveneens contact opnemen binnen 7 werkdagen. Vervolgens kan LTfotografie kijken naar een bijpassende oplossing in bijvoorbeeld een eventuele financiële tegemoetkoming of een re-do van de fotoshoot.